تبلیغات
انجمن علمی مهندسی صنایع مهرآستان - KAIZENکایزن (1)
انجمن علمی مهندسی صنایع مهرآستان
انسان آن چیزی خواهد شد که خود باور دارد!
به انجمن علمی مهندسی صنایع مهرآستان خوش آمدید

فلسفه كایزن بر این اساس بنا شده است كه شیوه زندگی ما اعم از كاری و اجتماعی و خانوادگی بر تلاش در جهت بهبودمستمر تمركز یابد.

     كایزن در سال1993در فرهنگ آكسفورد ذكر شده است كه كایزن را روشی روش مستمر در بهبود كاراثر بخشی فردی و نظایرآن در قالب فرهنگ كار بیان كرده است.در زبان ژاپنی كایزن یعنی بهبود مستمر.

     فرایند كایزن بر پایه تفكر عقل سلیم در بلند مدت نتایج چشمگیر و هیجان آوری خواهد داشت كه به موفقیت با خطر پذیری كمتری همراه است و مدیران را متحمل هزینه گزاف نمی كند. تكنیكهای كایزن برای تمامی كاركنان سازمانها و شركتها قابل درك بوده و به پیش نیازها و تحصیلات بالایی نیاز ندارند ودر هر جایی قابل پیاده شدن هستند.

تاریخچه

   پس از جنگ جهانی دوم بیشتر شرکتهای ژاپنی ناگزیر بودند که فعالیتهای خود را تقریبا از صفر شروع کنند مدیران و کارگران ژاپنی هر روز به مقابله با مشکلات جدیدی می رفتند و هر روز نیز پیشرفتهای جدیدی عایدشان می شد، ادامه فعالیت شرکتها به پیشرفت بی پایان شان بستگی داشت و بدینسان کایزن به روش زندگی تبدیل شد .

 ابزار و روشهای متعددی که به رونق مفهوم کایزن در ژاپن یاری رسانده ، در اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 از سوی متخصصانی همچون دمینگ عنوان شد . با وجود این بسیاری از مفاهیم ، سیستمها و ابزار جدیدی که امروز به طور گسترده درژاپن مورد استفاده قرار دارد ، بعدها توسط ژاپنیها توسعه یافته و به بهبود کیفی ، کنترل کیفیت آماری و کنترل کیفی جامع در دهه 1960 منجر شد

مفهوم

     كایزن تركیبی دو كلمه ای از یك مفهوم ژاپنی است كه تعریف آن تغییر به سمت بهتر شدن یا بهبود مستمر و تدریجی است. در واقع كایزن بر این فلسفه استوار است كه برای ایجاد بهبود در سازمان ها لازم نیست به دنبال تغییرات انفجاری یا ناگهانی باشیم، بلكه هر نوع بهبود یا اصلاح به شرط آنكه پیوسته و مداوم باشد، ارتقای بهره وری را در سازمان ها به ارمغان خواهد آورد.  

     معنی اصلی واژه کایزن ساده و گویاست: کایزن یعنی بهبود مستمر، بهبود مستمری که تمامی افراد یعنی مدیران کارکنان و کارگران را در بر می گیرد: فلسفه کایزن براین اصل استوار است که شیوه زندگی انسان شامل زندگی شغلی، زندگی اجتماعی و زندگی خانوادگی باید پیوسته و مداوم بهبود یابد. فرهنگ کایزن و تعامل آن در بین لایه ها و سازمانهای مختلف اجتماعی در ژاپن باعث شده است تا کارخانه به دانشگاه تبدیل شود و دانشگاه به کارخانه، کارگر از مدیر بیاموزد و مدیر از ایده های کارگر بهره مند گردد.

فلسفه

   معنی اصلی واژه کایزن ساده و گویاست: کایزن یعنی بهبود مستمر. بهبود مستمری که تمامی افراد یعنی مدیران ، کارکنان و کارگران را در بر میگیرد. فلسفه کایزن بر این اصل استوار است که شیوه زندگی انسان شامل زندگی شغلی ، زندگی اجتماعی، و زندگی خانوادگی باید پیوسته و مداوما بهبود یابد. فرهنگ کایزن و تعامل آن در بین لایه ها و سازمانهای مختلف اجتماعی در ژاپن باعث شده است تا کارخانه به دانشگاه تبدیل شود و دانشگاه به کارخانه ، کارگر از مدیر بیاموزد و مدیر از ایده های کارگر بهره مند گردد، پژوهشگر لباس کار بپوشد و به جای نشستن در برج عاج به صحنه تولید بیاید و فعالان صحنه های تولید به فکر و تدبیر در باب بهبود کار خویش بپردازند و به پژوهش روی آورند  

هدف بهبود

     ارتقای كارآئی efficiency

l     Doing things right

l     كارها را درست انجام دادن

     ارتقای اثر بخشی effectiveness  

l     Doing right things

l     كارهای درست را انجام دادن

     بهبود بهره وری productivity

l     Doing right things right

l     كارهای درست را درست انجام دادن

 

اقدامات

     در نگاه كایزنی برای تحقق بهبود تدریجی و مستمر در سازمان ها باید سه اقدام اساسی زیر صورت بگیرد :

     1- كلیه فعالیت هایی كه هزینه زا هستند ولی ارزشی تولید نمی كنند (Muda ) باید حذف شوند .

     2- فعالیت هایی كه به شكلی در جای دیگری به صورت موازی انجام می شوند ( Muri ) با یكدیگر تلفیق شوند.

     3- آن دسته از فعالیت هایی كه برای تكمیل و بهبود سطح كیفی خدمات لازمند (Mura ) به فعالیت های سازمان افزوده شوند. این حركت یا نهضت 3Mu اساس اقدامات كارگاه آموزشی گمبا كایزن ( كایزن عملی ) را تشكیل می دهد

اصول مدیریت

     همان طور كه ملاحظه می كنید، هر چه از سطوح بالای مدیریت به سطوح پایین تر سازمان می آییم از وظایف دسته ایجاد بهبود كاسته و در عوض بر وظایفی كه جنبه حفظ و نگهداری بهبود ایجاد دارند، افزوده می شود. آنچه از این نمودار می فهمیم این است كه مدیران سطوح بالاتر سازمان باید همواره بخش اعظم وقت خود را صرف بهبود سازمان نمایند و امور جاری را كه جنبه نگهداری دارند به سطوح پایین تر واگذار كنند. آیا به راستی در سازمانهای ما این گونه عمل می شود؟ مدیری كه بیشتر وقت خود را صرف پاراف نامه بازبینی مطالبی كه قبلا می بایست توسط كارشناسان انجام شود می گذرد، هیچ وقت فرصت آن را نخواهد داشت كه به بهبود سازمان بیاندیشد

20گانه مدیریت

         ١- نگویید چرا این کار انجام نمی شود. فکر کنید چگونه می توانید آن را انجام دهید.

         ٢- در مورد مشکل به وجود آمده نگرانی به خود راه ندهید. همین الان برای رفع آن اقدام نمایید.

         ٣- از وضعیت موجود راضی نباشید. باور داشته باشید که همیشه راه بهتری هم وجود دارد.

         ۴- اگر مرتکب اشتباه شدید ، بلافاصله در صدد رفع اشتباه برآیید.

         ۵- برای تحقق هدف به دنبال کمال مطلوب نگردید.اگر ۶٠ %از تحقق هدف اطمینان دارید دست بکار شوید.

         ۶- برای پی بردن به ریشه مشکلات ۵ بار بپرسید چرا؟

         ٧- گمبا محل واقعی رویداد خطاست . سعی نکنید از دفتر کار خود مشکلات محیط را حل کنید.

         ٨- همیشه برای حل مشکل از داده و اطلاعات کمی و به روز استفاده کنید.

         ٩- برای حل مشکل بلافاصله به دنبال هزینه کردن نباشید. بلکه از خرد خود استفاده کنید. اگر عقلتان به جایی نمی رسد، آن

         را در همکارانتان بجویید و از خرد جمعی استفاده کنید.

         ١٠ - هیچ وقت جزئیات و نکات ریز مسئله را فراموش نکنید. ریشه بسیاری از مشکلات در نکات ریز است.

         ١١ - حمایت مدیریت ارشد منحصر به قول و کلام نیست. مدیریت باید حضور ملموس داشته باشد.

         ١٢ - برای حل مسائل هر جا که امکان آن وجود دارد از واگذاری اختیار به زیردستان ابا نکنید.

         ١٣ - هیچ وقت به دنبال مقصر نگردید. هیچ گاه عجولانه قضاوت نکنید.

         ١۴ - مدیریت دیداری و انتقال اطلاعات بهترین ابزار برای حل مسئله به صورت گروهی است.

         ١۵ - ارتباط یک طرفه دستوری از بالا به پایین مشکلات سازمان را پیچیده تر میکند. مدیریت ارشد باید با لایه های پایین تر

         سازمان ارتباط دو جانبه داشته باشد.

         ١۶ - انسانها توانایی های فراوانی دارند. از الگوهای چند مهارتی و غنی سازی شغلی برای شکوفا شدن آنها استفاده کنید.

         ١٧ - تنها فعالیت هایی را انجام دهید که برای سازمان شما ارزش افزوده ایجاد می کنند.

         ١٨ - فراموش نکنید که ۵ ت ، پایه و بنیان ایجاد محصولی با کیفیت است.

         ١٩ - بر اساس الگوهای کار گروهی ، مسائل محیط کارتان را حل کنید.

         ٢٠ - حذف مودا ( اتلاف) فرآیندی پایان ناپذیر است. هیچ وقت از این کار خسته نشوید

 

نوع مطلب : کنترل کیفیت آماری، 
برچسب ها : kaizen، کایزن،
لینک های مرتبط :

سه شنبه 2 خرداد 1396 10:07 ب.ظ
Wow that was strange. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my
comment didn't show up. Grrrr... well I'm not writing
all that over again. Regardless, just wanted to say great
blog!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره انجمن


این وبلاگ توسط مهندسین صنایع دانشگاه مهرآستان برای اطلاع رسانی و در اختیار قراردادن موارد مورد نیاز مهندسی صنایع ایجاد شده است.
امیدواریم که به کمک شما بتوانیم در هدف خود موفق باشیم.

تماس با مدیر : بهاره عبدی ولمی Abdi_Bahareh@yahoo.com
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
امکانات دیگر
کلیه حقوق این وبلاگ برای انجمن علمی مهندسی صنایع مهرآستان محفوظ است