تبلیغات
انجمن علمی مهندسی صنایع مهرآستان - مهندسی مجدد
انجمن علمی مهندسی صنایع مهرآستان
انسان آن چیزی خواهد شد که خود باور دارد!
به انجمن علمی مهندسی صنایع مهرآستان خوش آمدید
مهندسی مجدد، با هدف شناسایی بهترین روش انجام یك مجموعه فعالیت‌های خاص، فرآیندهای سازمان را مورد تجزیه وتحلیل قرار می‌دهد. برای این كه سیستم‌ برنامه‌ریزی منابع سازمان بتواند برای سازمان سودمند و اثربخش باشد، باید دست كم برخی از روش‌های كسب و كار سازمان تغییر یافته و روش‌های جدیدی توسعه یابند. از این رو مهندسی مجدد فرآیندهای كسب و كار با پیاده‌سازی و استقرار سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان، ارتباط نزدیكی داردمهندسی مجدد فرآیندها، روش‌های مختلف انجام یك فرآیند خاص را بررسی كرده و بهترین روش‌ها را برمی‌گزیندپیشینه‌ی مهندسی مجدد فرآیندهای كسب و كار، به قبل از شكل‌گیری سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان برمی‌گردد. نخستین فعالیت‌های مهندسی مجدد در دهه 1980 آغاز شد. طی آن سال‌ها فعالیت‌های مختلفی برای بهبود فرآیندها و ایجاد فرآیندهای كارا صورت گرفت. مهندسی مجدد تاثیرات بسیاری بر سازمان‌ها برجای گذارده است. كاهش نیروی انسانی، كاهش زمان سیكل تولید محصولات و ارایه‌ی خدمات و افزایش انعطاف‌پذیری سازمان‌ها را می‌توان به عنوان اصلی‌ترین تاثیرات مهندسی مجدد بر سازمان‌ها برشمرد. اعتبار اصلی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان، پیروی از فلسفه مهندسی مجدد در طراحی مجدد فرآیندها و جریان‌های اطلاعاتی سازمان‌ها بوده است. سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان فراتر از یك سیستماطلاعاتی یكپارچه، سازمان‌ها را به سمت بازنگری و بازبینی فرآیندها و ساختارهای خود سوق داده‌اند. این سیستم‌ها با انتقال تجربیات برتر در حوزه‌ی‌ فرآیندهای عملیاتی و زیرساختاری، سازمان‌ها را به سمت افزایش كارایی فرآیند‌ها و ارتقای انعطاف‌پذیریسازمان‌ها هدایت كرده‌اند. سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان، فرآیندها را به گونه‌ای تغییر می‌دهند تا قابلیت پاسخ‌گویی سازمان به نیازهای مشتریان افزایش یافته و یكپارچگی عملیاتی میان تمامی فرآیندهای كسب و كار ایجاد شود
اُلیری دو روش اصلی مهندسی مجدد آزاد و مهندسی مجدد مبتنی بر فناوری را برای پیاده‌سازی مهندسی مجدد ارایه كرده است. گرچه این دو روش، تنها روش‌های پیاده‌سازی مهندسی مجدد نیستند، بیان آن‌ها می‌تواند گزینه‌های ممكن برای اجرای مهندسی مجدد را به خوبی تشریح و ارتباط سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان و مهندسی مجدد را بیان كند

مهندسی مجدد آزاد: در این روش، مهندسی مجدد بدون در نظر گرفتن سیستم یا فناوری خاصی و بر اساس نیازهای سازمان اجرا شده و هیچ محدودیت از پیش تعریف شده‌ای برای بازنگری و طراحی فرآیندها تعریف نشده است. در روش مهندسی مجدد آزاد، فرآیندهای بهینه برای سازمان طراحی می‌شود. این روش در مقایسه با روش مهندسی مجدد مبتنی بر فناوری، گران‌تر است، لیكن برای پاسخ‌گویی به نیازهای سازمان، انعطاف‌پذیری بیش‌تری دارد. این روش، از روش مهندسی مجدد بر مبنای فناوری كندتر و پیاده‌سازی آن نیز مشكل‌تر است. با بهره‌گیری از این روش سازمان‌ها می‌توانند به مزیت رقابتی دست یابد، چون فرآیندها تنها برای آن‌ها ایجاد شده و رقبا نمی‌توانند به این فرآیندها دست‌رسی داشته باشند. اجرای مهندسی مجدد با این روش ممكن است تغییرات اساسی و ریشه‌ای را برای سازمان به همراه داشته باشد. این روش در صورتی كه با آموزش، فرهنگ‌سازی و مشاركت كاركنان همراه باشد، در عمل با مشكلات كم‌تری از لحاظ حمایت كاركنان روبه‌رو خواهد شد. هرچند كه در این روش ممكن است فرآیندهایی كه كاربران با آن‌ها درگیر هستند به صورت كامل تغییر كنند

مهندسی مجدد مبتنی بر فناوریدر این روش ابتدا سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان انتخاب شده و سپس بر اساس اینسیستم، مهندسی مجدد فرآیندها صورت می‌گیرد. اُلیری از این روش با عنوان مهندسی مجدد محدود، یاد می‌كند. این روش نسبت به روش مهندسی مجدد آزاد ساده‌تر و ارزان‌تر استچون نیازی به تغییر سیستم نیست و تنها فرآیندهای سازمان با توجه به سیستم تغییر می‌كنند. این روش فرآیندهای سازمان را بر اساس قابلیت‌های سیستم طراحی می‌كند. به عنوان مثال فرآیندهای محصولات شركت SAP به گونه‌ای طراحی شده‌اند كه بتوانند كارها را به بهترین نحو انجام دهند. شركت‌هایی كه محصولات SAP را به صورت كامل پیاده‌ می‌كنند، فرآیندهای خود را به گونه‌ای طراحی می‌كنند كه با فرآیندهای سیستم‌های SAPمطابق باشد. روش مهندسی مجدد بر مبنای فناوری، سازمان را با چالش‌هایی نیز روبرو می‌سازد. طراحی فرآیندها براساس یك سیستم جدید بدون در نظر گرفتن خواست‌ها و نیازهای كاربران، مقاومت و نارضایتی آن‌ها را برانگیخته و هزینه‌های آموزشی قابلتوجهی را متوجه شركت‌ها می‌كند

بنابر اذعان اُلیری در عمل بسیاری از موارد مهندسی مجدد براساس روش مبتنی بر فناوری صورت می‌گیرد. طی مطالعاتی كه در خصوص پیاد‌ه‌سازی سیستم R/3 صورت گرفته، مشخص شده است كه حدود 16 درصد از شركت‌ها، قبل از پیاده‌سازی سیستم، فرآیندهای خود را مهندسی مجدد نموده‌اند. 30 درصد از این شركت‌ها نیز اعتقاد داشته‌اند كه نیازی به مهندسی مجدد فرآیندهای‌شان ندارند و 10 درصد نیز پس از پیاده‌سازی سیستم قصد مهندسی مجدد فرآیند داشته‌اند. اغلب شركت‌ها اعتقاد داشته‌اند كه مهندسی مجدد باید به صورت همزمان با پیاده‌سازیR/3 صورت گیرد. 35 درصد از شركت‌ها نیز به تغییر فرآیندها براساس روش مهندسی مجدد آزاد اعتقاد داشته‌اند. در جدول 3 مزایا و معایب هر دو روش بیان شده است
اُلیری بیان می‌كند كه روش مهندسی مجدد آزاد برای سازمان‌های بزرگ مناسب است. سازمان‌هایی كه درآمدهای بالایی داشته باشند و بتوانند سرمایه‌گذاری‌های كلانی را برای مهندسی مجدد فرآیندها و پیاده‌سازی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان انجام دهند، این سازمان‌ها ممكن است با هدف كسب مزیت‌های استراتژیك به مهندسی مجدد فرآیندهای خود بپردازندروش مهندسی مجدد مبتنی بر فناوری، برای سازمان‌های كوچكی مناسب است كه با محدودیت بودجه و هزینه روبرو هستند. هرچه فرآیندهای سازمان استانداردتر باشد، امكان استفاده از روش مهندسی مجدد مبتنی بر فناوری بیشتر خواهد بود. به هر حال طبق نظر اُلیری مهندسی مجدد فرآیندها یكی از اقدامات اساسی قبل از پیاده‌سازی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان است

مزایای مهندسی مجدد مبتنی بر فناوری 
تمرکز بر برترین تجربیات 
استفاده از ابزارهای سیستم ، برای مهندسی مجدد 
سادگی روش به علت مشخص بودن محدوده فرآیندها 
اطمینان از ممکن بودن فرآیندها 
افزایش قابلیت اطمینان سیستم با بهره گیری از تجربیات دیگران 
صرفه جویی در زمان و هزینه 
در دسترس بودن نرم افزار 

مزایای مهندسی مجدد آزاد 
عدم محدودیت در استفاده از ابزار 
عدم محدودیت در مورد قابلیت های فناوری 
در نظر گرفتن ویژگیهای منحصر به فرد سازمان 
مستقل بودن فرآیندها از تغییرات سیستم 
حفظ مزیت رقابتی شرکت 

معایب مهندسی مجدد مبتنی بر فناوری 
محدود شدن مهندسی مجدد به واسطه محدودیت ابزار 
محدودیت توسعه سیستم به واسطه محدودیت فناوری 
عدم دسترسی به مزیت رقابتی 
عدم دسترسی به تمامی تجربیات برتر 

نوع مطلب : روش های تولید، مهندسی صنایع، 
برچسب ها : مهندسی مجدد، مهندسی صنایع،
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 28 شهریور 1392
دوشنبه 30 مرداد 1396 10:27 ق.ظ
Hello, its nice piece of writing about media print, we all understand media is a wonderful source of data.
جمعه 6 مرداد 1396 08:59 ب.ظ
I've been browsing on-line greater than three hours these days, yet I by no means found
any interesting article like yours. It is beautiful worth enough for me.
In my view, if all webmasters and bloggers made just right content material as you did, the net might be much more useful than ever before.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره انجمن


این وبلاگ توسط مهندسین صنایع دانشگاه مهرآستان برای اطلاع رسانی و در اختیار قراردادن موارد مورد نیاز مهندسی صنایع ایجاد شده است.
امیدواریم که به کمک شما بتوانیم در هدف خود موفق باشیم.

تماس با مدیر : بهاره عبدی ولمی Abdi_Bahareh@yahoo.com
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
امکانات دیگر
کلیه حقوق این وبلاگ برای انجمن علمی مهندسی صنایع مهرآستان محفوظ است