تبلیغات
انجمن علمی مهندسی صنایع مهرآستان - بازارهای مالی2
انجمن علمی مهندسی صنایع مهرآستان
انسان آن چیزی خواهد شد که خود باور دارد!
به انجمن علمی مهندسی صنایع مهرآستان خوش آمدید
این متن ادامه ی مطلب بازارهای مالی 1 می باشد.

جهانی شدن بازارهای مالی

با جهانی شدن بازارهای مالی در سراسر دنیا ، واحدهای اقتصادی‌ای كه در هر كشور در طلب وجوه هستند ، ناچار نیستند خود را به بازار داخلی محدود كنند . سرمایه‌گذاران یك كشور نیز نباید خود را به دارایی‌های مالی منتشر شده ، در بازار داخلی محدود كنند .

عواملی كه باعث یكپارچه شدن بازارهای مالی شده‌اند بدین قرارند : (1) كاهش مقررات و آزاد نهادن بازار و فعالیت مشاركت‌كنندگان در بازار مراكز مالی عمدة جهان ، (2)پیشرفت‌های تكنولوژیك در نظارت بر بازار جهانی ، اجرای سفارش‌ها و تحلیل فرصت‌های مالی و (3) تشدید روند نهادی‌ شدن بازارهای مالی .

رقابت جهانی دولت‌ها را واداشته است كه از جنبه‌های گوناگون بازارهای مالی خود را آزاد بگذارند تا واحدهای مالی آن‌ها بتوانند رقابتی مؤثر در سراسر جهان داشته باشند .

پیشرفت‌های تكنولوژیك یكپارچگی و كارآیی بازار مالی جهانی را افزایش داده است . پیشرفت وسایل ارتباطی ، مشاركت‌كنندگان در بازار را در سراسر جهان به هم می‌پیوندد و در نتیجه می‌توان سفارش‌ها را در طول چند دقیقه به انجام رساند .

بنابراین ، بسیاری از سرمایه‌گذاران می‌توانند بر بازار جهانی نظارت داشته باشند و در عین حال برآورد می‌كنند كه این اطلاعات چه تأثیری بر وضع خطر / بازده بدرة آن‌ها دارد .

بازارهای مالی ایالات متحد دیگر تحت تسلط سرمایه‌گذاران خرده‌پا نیست ، بلكه نهادهای مالی بر آن‌ها دست یافته‌اند . مراد از سرمایه‌داران خرده‌پا افراد هستند . برای مثال ، وقتی شما یا من سهمی عادی می‌خریم ما را سرمایه‌گذار خرده‌پا می‌نامند .

این تعبیر در بازار مالی كه سلطه سرمایه‌گذاران خرده‌پا بدل به غلبه مؤسسات مالی شده است ، نهادی شدن بازارهای مالی خوانده می‌شود .

سرمایه‌گذاران نهادی ، برخلاف سرمایه‌گذاران خرده‌پا ، تمایل بیشتری دارند به این كه وجوه موجود را به فراتر از مرزهای ملی ملی انتقال دهند تا بدین ترتیب تنوع بدره خود را بهبود بخشند و / یا از فرصت قیمت‌گذاری نامناسب دارایی‌های مالی در كشورهای بیگانه سود جویند. منافع بالقوه حاصل از تنوع بدره كه ملازم با سرمایه‌گذاری بین‌المللی است در بسیاری از بررسی‌ها به اثبات رسیده ، و این بررسی‌ها توجه سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در سطح جهان جلب كرده است .

طبقه‌بندی بازارهای مالی جهانی                  

از دیدگاه هر كشور ، بازار مالی را می‌توان به دو بازار درونی و بازار برونی طبقه‌بندی كرد . بازار درونی را بازار ملی نیز می‌نامند . این بازار را می‌توان به دو بخش تقسیم كرد : بازار داخلی و بازار خارجی . بازار داخلی بازاری است كه در آن ناشران ساكن یك كشور اوراق بهادار منتشر می‌كنند و این اوراق مورد معامله قرار می‌گیرد .

بازار خaارجی در هر كشور بازاری است كه در آن اوراق بهادار ناشرانی كه ساكن آن كشور نیستند نیز خرید و فروش می‌شود . مقررات ناظر بر انتشار اوراق بهادار خارجی ، قواعدی است كه مقامات به بازار سرمایه در كشوری كه این اوراق در آن‌جا منتشر شده ، برقرار می‌كنند . برای مثال ، اوراق منتشر شده از سوی شركت‌های غیر امریكایی در ایالات متحد باید از مقررات تعیین شده در قوانین ایالات متحد پیروی كند .

برای نامیدن انواع بازارهای خارجی نام‌های استهاری رواج یافته . مثلاً بازار خارجی در ایالات متحد بازار بانكی نام گرفته ، بازار خارجی در ژاپن را بازار سامورای و بازار خارجی در انگلستان را بازار بولداگ و بازار خارجی در هلند را بازار رامبراند و بازار خارجی در اسپانیا را بازار ماتادور می‌نامند .

بازار برونی كه بازار بین المللی نیز نامیده می‌شود داد و ستد اوراق بهادار با دو ویژگی متمایز را میسر می‌كند : (1) اوراق به محض انتشار هم زمان در چند كشور عرضه می‌شوند و (2) این اوراق خارج از حوزه قانونی یك كشور خاص انتشار می‌یابند . بازار برونی را در امریكا اغلب بازار دور از ساحل یا به گونه‌ای رایج‌تر بازار اروپا می‌نامند. 

ویژگی های اساسی بازار مالی کارآمد

1. هماهنگی با فرهنگ رایج جامعه: نظام مالی، نهادها و ابزارهای مورد استفاده در هر جامعه ای در درجه اوّل باید با فرهنگ عمومی جامعه به ویژه با اعتقادات دینی و مذهبی آن سازگار باشد؛ چرا که در غیر این صورت، استمرار و پایداری لازم را نخواهد داشت و به تدریج از عرصه مبادلات خارج خواهد شد.

بر این اساس، به نظریه پردازان و سیاستگذاران پیشنهاد می شود در طرّاحی نهادها و ابزارها، به آموزه های فقهی و ارزشی اسلام توجّه داشته باشند. مؤسّسه ها، ابزارها و نهادهای مالی گوناگونی که در طول پنجاه سال گذشته پدید آمده و به رغم درخشش های اوّلیه، به جهت مخالفت های مراجع مذهبی به تدریج رو به افول گذاشته اند، شاهد گویایی بر این مطلب است.

2. همسویی با اهداف و انگیزه های شرکت کنندگان: نظام مالی موفّق باید به اهداف و انگیزه های شرکت کنندگان (عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه) توجّه کافی داشته باشد تا بتواند به صورت زاینده، توجّه آنان را به مشارکت در نظام جلب کند، و روشن است که این اهداف و انگیزه ها در افراد گوناگون، و حتّی در یک فرد متفاوت است؛

 

 برای مثال در جامعه ای مانند ایران،صاحبان وجوه اهداف ذیل را دنبال میکنند.

—        حفظ و نگهداری وجوه در یک نهاد مطمئن؛

—        مشارکت در ثواب اعطای قرض الحسنه برای نیازمندان؛

—        کسب سود از طریق به کارگیری سرمایه نقدی؛

—        کمک به عمران و آبادانی کشور از طریق کمک به سرمایه گذاری های مولّد.

نظام مالی جامع باید نهادها و ابزارهای کافی برای پاسخگویی به همه این اهداف را داشته باشد تا همه صاحبان وجوه بتوانند از این طریق به مقاصد خود برسند؛ چنان که در طرف تقاضا، متقاضیان وجوه گاه نیازمندانی هستند که حدّاکثر می توانند اصل منابع قرض گرفته شده را برگردانند. گاه مصرف کنندگانی هستند که به دنبال معاملات نسیه و مدّت دارند. گاه سرمایه گذارانی هستند که برای تأمین یا تکمیل سرمایه فعّالیت اقتصادی، تقاضای وجوه می کنند. نظام مالی جامع باید همه این نیازها را پاسخ دهد.

. تناسب با روحیات شرکت کنندگان: شرکت کنندگان در بازار مالی از جهت روحیه به سه گروه ریسک گریز، ریسک پذیر و متعارف تقسیم می شوند. صاحبان وجوه ریسک گریز می کوشند با نهادها و مؤسّسه هایی کار کنند که در زمان مشخّص، سود مشخّص و از قبل تعیین شده ای را به آنان می پردازد؛ هر چند نرخ آن سود در مقایسه با سود انتظاری مؤسّسه های دیگر کم تر باشد. در مقابل، صاحبان وجوه ریسک پذیر، به دنبال مؤسّسه هایی هستند که در قبال تحّمل ریسک و مخاطره سود انتظاری بالایی را ارائه می کنند و افراد متعارف بیش تر از موجودی بازار متأثّر هستند و جهتگیری خاصّی ندارند. متقاضیان وجوه نیز اگر ریسک گریز باشند، دوست دارند سراغ واسطه های مالی بروند که حاضرند در تحّمل مخاطره ها، بنگاه اقتصادی را یاری کنند و اگر ریسک پذیر باشند، به معامله های قطعی علاقه دارند و ترجیح می دهند با پذیرش تمام مخاطره ها کلّ سود را خودشان بردارند، و متقاضیان متعارف به طور معمول ترکیبی از انواع ابزارهای تأمین مالی (مانند فروش سهام و استقراض) را بر می گزینند. نظام مالی کامل باید با طرّاحی مؤسّسه ها و ابزارهای متنّوع پاسخگوی تمام روحیات و نیازهای مشتریان باشد.

4. قابلیت انطباق با بازارهای مالی بین المللی: گر چه دغدغه اصلی بازار مالی، تطابق با فرهنگ، اهداف و انگیزه ها و روحیات شرکت کنندگان داخلی است، با پیشرفت بازارهای مالی بین المللی و گسترش ارتباط ها و همکاری های فراملّی نمی توان به بازار مالی بسته بسنده کرد. باید در طرّاحی نهادها و ابزارها حدّاکثر دقت ها و ظرفیت ها را به کار برد تا هنگام لزوم، چه در طرف عرضه سرمایه نقدی و چه در طرف تقاضا بتوان با بازارهای مالی بین المللی به ویژه کشورهای اسلامی تعامل کرد.

بازار طلا

بازار مبادله طلا به صورت سکه یا شمش بازار طلا نامیده می شود. در همه مراکز مالی جهان غیر از نیویورک بازار طلا وجود دارد، ولی آزادی مبادله طلا در همه جا نامحدود نیست. بازار طلای لندن، که سابقه ی آن به سال 1684م باز می گردد، کاملاً آزاداست، ولی در دوره پیش از لغو کنترل ارز در اکتبر 1979 میلادی مبادله ی طلا صرفاً منحصر بود به دلالان مجاز و افراد غیر مقیم در بریتانیا. در حال حاضر در بازار طلای لندن، که از معروفترین بازارهای جهانی است، پنج بنگاه دست اندر کار مبادلات طلا هر روز گرد هم می آیند و با در نظر گرفتن عرضه و تقاضا، قیمت طلا را برای همان روز تعیین می کنند.

بازار ارز

به بازاری گفته می شود که معاملات آن برای تاثیرگذاری بر انتقال پول یک کشور به کشور دیگر انجام می گیرد.

این بازار محل مشخصی ندارد و بازاری است بین المللی که معاملات آن از طریق وسایل ارتباطی راه دور مثل تلفن و تلتکس صورت می پذیرد.

در اصل، نیاز به تسویه حساب با طرف های تجاری خارجی بود که برات خارجی را به عنوان عامل کارسازی حساب ها رواج داد و موجب شد تا همه بانک ها و دیگر موسسات مالی بین المللی آن را بپذیرند. در ابتدا معاملات روی برات ها از طریق تنزیل آنها انجام می شد و چنین بود که بازار ارز پدید آمد و میزان این برات عامل تشخیص فعالیت های بین المللی شد. در دوران کنونی این بازار گسترش فراوان یافته است و تحت تسلط سازمان های مالی قرار دارد که از راه خرید و فروش ارز منافع حاصل از تفاوت میان نرخ ارز و نرخ بهره در مراکز مالی مختلف را به خود اختصاص می دهند.

بازار ارز در ایران

در ایران در پی ازدیاد سریع درآمد ارزی ناشی از افزایش قیمت نفت در سال 1973، بانک مرکزی ایران در دی ماه سال 1353 اقدام به تاسیس یک بازار ارز غیربازرگانی کرد تا از این راه محدودیت های ارزی موجود بر سر راه ایجاد یک بازار بین المللی پول و سرمایه در کشور را از میان بردارد.

در ابتدا منبع تغذیه کننده این بازار ارزهای حاصل از صدور کالاهای غیر نفتی بود، لیکن چون این منبع جوابگوی تقاضا برای ارز نبود، لذا بانک مرکزی سیاست فروش ارز به بانک ها برای مصارف غیر بازرگانی را در پیش گرفت. با توجه به تلاطم و بی ثباتی اقتصادی و سیاسی در اواخر برنامه عمرانی پنجم ( 57-1352)، بازار مزبور عملاً به صورت مجرای اصلی خروج ارز از ایران درآمد، به طوری که در خلال عمر حدوداً پنج ساله اعظم هفت میلیارد دلار فروخته شده به آن از کشور خارج شد. این مجرای اصلی فرارسرمایه سرانجام در آبان سال 1357بسته شد.

 

تعریف بازار بورس اوراق بهادار

 بورس اوراق بهادار به معنای یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است, که در آن سهام شرکت ها و اوراق مشارکت, تحت ظوابط و مقررات خاص, مورد معامله قرار می گیرد.

 

در بورس افراد حقیقی و حقوقی توسط کارگزاران خود به داد و ستد می پردازند و در آن خریدار و فروشنده می توانند یک فرد یا یک شرکت باشند.

این خرید و فروش تابع قوانین خاصی است; که در مورد همه و با هر مقدار سرمایه به صورت یکسان برخورد می کند.

بازارهای نفت خام و فرآورده :

تا اواسط قرن 19 میلادی ، نفت خام و فرآورده‌هایش از اهمیت چندانی برخوردار نبوند اما با اولین اكتشاف اقتصادی نفت خام و آغاز پالایش آن نفت اهمیت روز‌افزونی پیدا كرد به طوریكه در حال حاضر این ماده به صورت گسترده مورد بهره‌برداری و وسیله مبادله میان بسیاری از شركت‌ها و كشورها قرار گرفته است .

 

نوع مطلب : اصول بازاریابی، 
برچسب ها : بازارهای مالی،
لینک های مرتبط :

شنبه 25 شهریور 1396 06:17 ب.ظ
I do not even know how I stopped up here, but I believed this submit was good.
I don't realize who you are however certainly you're going to a well-known blogger should you are not already.
Cheers!
دوشنبه 30 مرداد 1396 02:36 ب.ظ
There's certainly a lot to find out about this issue. I like all
of the points you have made.
شنبه 14 مرداد 1396 04:43 ب.ظ
I got this web site from my pal who informed me about
this web site and at the moment this time I am visiting
this web site and reading very informative articles at this place.
شنبه 14 مرداد 1396 07:25 ق.ظ
Hello, the whole thing is going nicely here and ofcourse every one is
sharing facts, that's genuinely good, keep up writing.
جمعه 1 اردیبهشت 1396 07:38 ب.ظ
Hey would you mind letting me know which webhost
you're using? I've loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog loads a
lot quicker then most. Can you suggest a good web
hosting provider at a fair price? Many thanks, I appreciate it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره انجمن


این وبلاگ توسط مهندسین صنایع دانشگاه مهرآستان برای اطلاع رسانی و در اختیار قراردادن موارد مورد نیاز مهندسی صنایع ایجاد شده است.
امیدواریم که به کمک شما بتوانیم در هدف خود موفق باشیم.

تماس با مدیر : بهاره عبدی ولمی Abdi_Bahareh@yahoo.com
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
امکانات دیگر
کلیه حقوق این وبلاگ برای انجمن علمی مهندسی صنایع مهرآستان محفوظ است